• Địa chỉ:

    92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

  • Số điện thoại:

    034 234 32 23

  • Email:

    thichdidau@gmail.com